Çarşamba, Mart 9

URFA KADINLARI


Komiktir, tatl›d›r Urfa kad›nlar›, her biri baflka bir alem. Her sözlerinin alt›nda yatan birfleyler mutlaka vard›r. Güçlüdürler tafl› s›ksalar suyunu ç›kar›rlar. Bay›l›rlar yemek yemeye, gezmeye.

Sorun onlara; yemek yapmak m›, gezmek mi diye eminim hepsi bir a€›zdan gezmek diyeceklerdir. Yemek yapmaktanda hofllan›rlar fakat haftada bir kere. “Nas›l yani haftada bir gün yemek yap›p di€er günler yapm›yorlar m›?” dedi€inizi duyar gibiyim anlatay›m size.

Sabah kalkar kahvalt›y› haz›rlar, kocalar›na söylenerekten gönderirler evden. Evi flöyle bir toplar, akflam yeme€ini haz›rlamaya koyulurlar.

Biz hani uzuuun uzuuun malzemeleri dolaptan ç›kar›r, güzelce y›kar, do€rar falanda filanda yapar›z ya, onlar daha önce ç›kartt›klar› k›yman›n içine baharatlar›n› koyar tepsiye yayar hoooopp hayde f›r›na akflam yeme€i haz›r. Tabi bu etin yan›nda domates, patl›canda f›r›na gitmek için tepside yerlerini al›rlar. 

Onlar haftan›n sadece bir günü sulu yemek yada sebze yeme€i yaparlar di€er zamanlar yapt›klar› tüm yemekler f›r›na gider. 10-15 bilemedin yar›m saat sürer yemek haz›rlama süreleri. Zaten Urfada her mahallede yanyana bir sürü f›r›n vard›r. Yemeklerini f›r›na gönderdikleri için hem kad›nlar rahat ederler hemde f›r›nc›lar para kazan›rlar.

Yemek ifli bittikten sonra bafllar telefon trafi€i, nereye gidiyoruz, kimde toplan›yoruz diye. Gidilicek yer belli olduktan sonra haz›rl›k son h›z devam eder. Ama sanmay›n yemek yapt›klar› kadar k›sa sürede haz›rlan›rlar. Onumu giysem, flunumu giysem aman ben Hatice’den daha güzel olmal›y›m, Ayflede’de bu k›yafetin benzeri var aaa yok olmaz oda giyer rezil olurum öyleydi böyleydi diye sürerde sürer.

K›yafet tamam gelelim tak›lara bu en önemli konu.
Alt›nlar›n sakland›€› kasa aç›l›r “bu arada e€er maddi durumlar› iyi ise her evde kasa vard›r” bafllar s›rayla tak›lmayaaaaa.....

Befl metre zincir, on bilezik, befli bir yerde, çok zenginse p›rlanta tak›mlar, ak›tma, yüzüklü ak›tma takar da takarlar. Ben hepsinin isimlerini bilmiyorum benim bildiklerim sAdece bu kadar›. 

Bu sadece gündüz gezmeleri birde düğünde görseniz onları. Mesela kim daha çok altın takmışsa en ön masalarda yerini alır. Altın zenginliğin ve ihtişamın göstergesidir. Bu hareketle düğünün gösterişli ve ihtişamlı olduğu anlaşılır.

Nazlıdırlar onlar hele kocalarına naz yapmaya bayılırlar. Babam anlatırdı.

“Kadının biri her sabah kocasına kahvaltı hazırlarmış. Kocasını kaldırıp oturmuşlar sofraya. Adam kahvaltıya başlamış ama bakmış karısı bişey yemiyor. Kendine hazırladığı lokmaların aynısını karısınada hazırlayıp uzatmış karısının ağzına. Kadın ay yok canım istemiyo demiş. Bir, iki, adam tekrarlamış bu hareketini kadın yine aynı cümleyle karşılık vermiş “canım istemiyor iştahım yok.”
Adam kalkıp işe gitmiş. O evden çıkar çıkmaz kadın bir tavaya 10 yumurta kırıp afiyetle yemiş.” Naz yapacak ya nasıl olursa olsun.

Babam işte; anlatır böyle şeyler hele annemle bu tarz şeylerle uğraşmaya bayılır. Annemin de ona naz yapt›€› aflikar. Çok hikayeler anlatılır bizde her durumu hikayeleştirip birbirlerine anlatıp güler insanlar. Eylensinler de nasıl eylenirlerse eylensinler.

Mesela urfan›n kendine özgü deyimleri, dualar› ve beddualar› vard›r. En komikleri de beddualard›r. Ben size birkaç örnek vereyim. Bunlar bu zamana uygun olarak söylenmiş eskileri yazmadım onlar biraz müstehcen. Tabi artık pek fazla kullanılmıyor bu beddualar eskilerde cehalet vardı tabi ettikleri bedduanın nereye gideceğini pek kestiremezlerdi. Mahzenlerdeki şeraplari kala kala yıllana gene de bi poğa yaramiya.

Helikopterleri pistlerde kala bi türli havalanmiya.

Seni Türk vatandaşlığından atalar heç bi kapıya vatandaş olamıyasan.

Ruhsatlı-ruhsatsız silahlari satıla, mermileri namlıda kala patlamıya.

Yere gömdiği kredi kartları çüriye kimseye yar olmıya.

İsviçre pankalarında yatan dövizleri yata bi daha kalkmiya.

Yarış atlari ahırda kala kala beygir ola.

Sen sen olasan seçim meydanlarında geçim derdine düşesen.

Sen sen olasan televizyon ekranlarında kararasan, RTÜK seni açmaya.

Miting meydanlarıda döner yapasan üzerine koyacağ pilav bulamıyasan.

Alfa Romeo erabaları otoparklarda çüriye akıbetleri Murat 124 kimin ola.

Memlekette ne keder top varsa sahaya ine, hepsinden toplı maç edesen.

Ahırımda at, kapımda it, osırığın tutmiyan gö… olasan.

Kenan Paşa’ya model olasan, seni nü resmede.

Aldiği mazlumların ahını aheste aheste degil, bi nefeste çığarasan.

Azda olsa sizi güldürebildiysem ne mutlu....

5 yorum:

Tibetin annesi dedi ki...

Sen sen olasan televizyon ekranlarında kararasan, RTÜK seni açmaya.

süper yahuuuu!!! :))))

ama şu font sorununu çöz yavruuu :)))

Tibetin annesi dedi ki...
Bu yorum yazar tarafından silindi.
Gelincik dedi ki...

heheheh hepsini aklında mı tuttun kızzz :)

Merve dedi ki...

Esra bu sefer gerçekten güldürdün beni.. Urfa Kadını olasım geldi, Ne güzel hayat! kafalarını sorunlara yormuyolar ellerinden geldiğince eğlenmeye bakıyolar anladığım kadarıyla :)
sevdim Urfa Kadınlarını :)

bedduaları da pek hoşmuş canım bol espri min. zarar :)))

nuriye dedi ki...

Süper:) Bütün bunları nasıl aklında tutabildin!!!
İnsan bunlara beddua diye sinirlenmez aksine eğlenir:))